B2B Şirketlerde Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm süreci, bir işletmenin teknolojik gelişmeleri ve teknolojiyi hayatına entegre edebilmesi olarak tanımlanır. Günümüz teknolojisinin geldiği noktada, birçok işletme dijital dönüşüm süreci için geç kaldığını düşünebilir; ancak dijital platformlar, işletmeler için sürekli yeni fırsatlar ve yeni pazarlar yaratmaktadır. Bu noktada “dijital pazarlama nedir?” sorusuna da değinmekte fayda var. Dijital pazarlama, online platformlarda ve dijital kanallarda gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerini kapsar.

İşletmesini nasıl dijitalleştirebileceğini ve dijital dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceğini düşünen firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, dönüşümü ve iş dünyasındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak B2B işletmelerin dijitalleşme süreçlerini ele alıyoruz. Dijitalleşme, dijital dönüşüm ve B2B hakkında merak edebileceğiniz soruları, 360DRC Marketing olarak yazımızda paylaşarak sizlere yardımcı olabilmeyi umuyoruz.

Dijital Dönüşümün Avantajları

İş süreçlerinin ve bilgilerin elektronik ortama taşınması, dijital dönüşüm olarak tanımlanır. Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin zaman ve para tasarrufu sağlaması söz konusudur. Aslında gelişen teknoloji ve küreselleşme ile teknolojik dönüşüm kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Dönüşüm sürecini tamamlarken işletmelerin birçok zorluk yaşaması da mümkündür. Ancak eski sistemlere kıyasla bu sürecin birçok avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Dijital dönüşümün işletmelere sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bilgilerin dijital ortama taşınması kâğıt, baskı ve posta gibi maliyetleri azaltır.
 • İş yükünü azaltırken verimliliği artırır.
 • Yapılan işlemlerde hata payını azaltır.
 • Çalışma koşullarını iyileştirerek çalışanların bağlılığını artırır.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Anlık ve otomatik şekilde verilere ulaşmak kolaylaşır.

Dijitale bir sisteme geçiş birçok sektör için uygundur. Perakende, enerji, eğitim ve sağlık gibi alanlar, dönüşüme kolaylıkla uyum sağlayan sektörler arasında gösterilebilir. Bu yüzden KOBİ’ler için dijital dönüşüm birçok sektörde uygulanabilir.

Analog kayıtların dijital ortamda işlenmesi ile başlayan bu dönüşüm süreci, e-hizmet uygulamaları ile yaygın hâle geldi. Bugüne bakıldığında birçok işletme iş modelini bu yönde değiştirmektedir. Birbiriyle olan faaliyetlerini dijital ortam üzerinden yürütmektedir. Ayrıca dönüşüm, çalışanlarda aranacak yeterliliklerin de değişimine yol açmaktadır. Bu nedenle dijital teknolojilerle ilgili yeni meslekler ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bir İşletmenin Dijitale Dönüşüme İhtiyacı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

İşletmeler vizyonlarını ileriye taşımak, yenilikçi olmak ve piyasa şartlarında rekabette kalmak için dijital dönüşüme gerek duymaktadır. Peki, bir işletmenin dijitale geçme ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabiliriz? İşte sizin için bazı püf noktalar:

 • İş Süreçlerinde Verimsizlikler: İşletmelerin verimleri azaldığında, iş ve müşteri sayısında gelişme gösteremediklerinde ya da müşteri kaybetmeye başladıklarında geliştirmeleri gereken yönleri olduğunu fark ederler.
 • Piyasa Dinamiklerinin Değişimi: Günümüzde hızla değişen tüketici alışkanlıkları, teknolojinin evrimi ve küreselleşme, işletmelere bu dönüşümü bir ihtiyaç olarak kabul etmeye zorluyor.
 • Maliyet Yönetimi: Kâğıt, baskı ve posta gibi maliyetleri azaltma ihtiyacı, dijitalleşmeye duyulan ilgiyi artırıyor.

Dijital Dönüşüm Sürecinde B2B İşletmeleri Nelere Dikkat Etmelidir?

Dijital dönüşüm, özellikle B2B işletmeleri için kritik bir konsepttir. Rekabetçi kalmak, operasyonel verimlilik sağlamak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek için bu dönüşümü sağlamak şarttır. Ancak KOBİ’ler için dijital dönüşüm sürecini zorlaştıran bazı engeller vardır: maliyet, tecrübe eksikliği, yol haritasının olmaması ve teknik zorluklar. Bu sebeple bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Planlama Süreci: İyi bir dönüşüm süreci, etkili bir planlama ile başlar. İşletmelerin hangi teknolojik çözümlere ihtiyaç duyduklarını, bu çözümleri nasıl entegre edeceklerini ve bu çözümlerin iş hedeflerine nasıl katkıda bulunacağını anlamaları gerekir.
 • Tecnolojik Takip: B2B işletmeleri teknolojiyi yakından takip etmelidir. Özellikle B2B odaklı çözümler sunan platformlar, bu alanda devrim niteliğinde değişiklikler yaratmaktadır. Örneğin, Salesforce gibi platformlar, işletmelerin dönüşüm sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamasını kolaylaştırır.
 • Danışmanlık Almak: Dönüşüm süreçlerinde danışmanlık almanın maliyetli olduğunu düşünen işletmeler bulunsa da, bu süreçte dış uzmanlığa başvurmak genellikle maliyet tasarrufu sağlar ve daha hızlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
 • Entegre Teknolojiler: İşletmeler, birbirine entegre olabilen teknolojileri benimsemelidir. Bu, verimliliği artırır ve iş süreçlerinin pürüzsüz bir şekilde işlemesini sağlar.
 • Çalışan Katılımı: Dönüşümde çalışanların sürece dahil edilmesi ve onların görüşlerinin alınması esastır. Çalışanlar, yeni teknolojilere ve süreçlere daha hızlı adapte olabilir ve dönüşüm sürecini daha verimli hale getirebilirler.
 • Dijital Yatırımlara Açık Olmak: Sadece teknolojiye yatırım yapmak değil, aynı zamanda organizasyonun, iş süreçlerinin ve insan kaynağının da dönüştürülmesini içerir. İşletmeler, dijital yatırımlara şüpheyle yaklaşmamalı, aksine bu yatırımları fırsat olarak görmelidir.

B2B işletmeleri bu dönüşüm sürecinde proaktif olmalı, sürekli öğrenmeli ve adaptasyon kapasitelerini artırmalıdır. Bu, sadece kısa vadeli başarı için değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için de esastır.

Dijital Dönüşüm Sürecini Başlatma

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegre edilmesi sürecini ifade eder. Bugün geldiğimiz noktada yapay zeka, bulut bilişim, mobil uygulamalar ve dijital medya dönüşüm süreçlerine örnek teknolojiler olarak gösterilebilir. Artık birçok sektörde de dijitalleşme hızlı ve dinamik bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Doğrudan tüketiciye satışı ifade eden B2C şirketlerinin yanı sıra dijitale geçme ve B2B daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. E-ticaret ekonomik büyümenin önemli bir parçası haline gelecektir düşüncesi KOBİ’ler için dijital dönüşüm sürecini de hızlandırmaktadır; çünkü ülke ekonomisinin büyümesinde KOBİ’lerin dijitalleşme süreci ile e-ticaret pazar payı oldukça etkili olmaktadır.

Dijitalleşme sürecini başlatırken dikkat edilmesi gereken nokta işletmenizin potansiyelini iyi bilmek, değişen tüketici ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektir. Bunun için en sağlıklı yöntem, bu süreçlere hakim bir ekiple çalışmak olabilir.

Dijitale geçişin en güncel halini işletmenize entegre edebilecek platformlar size zaman kazandırır ve iş veriminizi artırırken makul bir maliyet ile süreci tamamlamanızı sağlar. Özellikle müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi bir işletmenin gelişmesi için oldukça önemlidir. Bununla beraber dijitalleşme sürecini başlatan işletmelerin sağlaması gereken önemli bir unsur da esnekliktir. Teknolojiyi yakından takip ederken süreç, dijital esnekliği kaybetmeyecek şekilde yönetilmelidir. Bu esneklik gelecekte oluşabilecek problem ve kriz anlarının en kolay şekilde atlatılmasını sağlayacaktır.

Dünyanın en iyi CRM çözümü ve bulut platformu olarak tanınan Salesforce, Commerce Cloud ile dijitalleşme ve B2B işletmeler için farklı çözümler sunarken bu sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesinde etkili bir rol oynar.

Dijital dönüşüm sürecinde işletmeler için önemli olan bir aşama e-commerce yani e-ticaret uygulamasının geliştirilmesidir. E-ticaret uygulamasının geliştirilmesi internet üzerinden yapılan tüm alım ve satım faaliyetlerini kapsar. Bugün e-ticaret faaliyetleri teknolojiye bağlı olarak her an değişmekte ve gelişmektedir.

Salesforce, E-Commerce gibi bulut tabanlı yazılım ve platformlar değişimin hızına ayak uydurmanızı sağlar. Bununla birlikte Salesforce E-commerce platformunun B2B kuruluşunuz için uygun olup olmadığı gibi tüm detayları incelemeniz faydalı olacaktır. Bu platformun B2C standartlarındaki işletme ve markalara daha uygun olduğunu da görebilirsiniz.

B2B Dijital Reklamcılık

Ürünlerin kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi göreceğini ve talep yaratacağını belirleyen bir etken de onun yeterli tanıtılmasıdır. Günümüz iş dünyasında dijital ortam üzerinden yapılan tanıtımların daha etkili olduğu görülmektedir. Bu açıdan işletmelerin kendilerini gösterebilmesi ve iş potansiyelini artırabilmesi için B2B dijital platform ve reklamcılık araçlarını çok etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Dijitalleşme sürecinde sosyal medyanın gücü tartışılamaz bir gerçektir. Sosyal medyayı etkin kullanan işletmelerin ürünlerini hedef kitlelere daha kolay ve hızlı ulaştırabildiği bilinmektedir. Bununla birlikte ürün yerleştirme gibi dijital reklamcılık uygulamaları da işletmeler için önemli bir fark yaratmaktadır.

B2B reklamcılık uygulamalarının başarısı için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Doğru pazarlama stratejisi bu püf noktalarının başında gelmektedir. Bir işletmenin hedef kitlesini tanıması dijital reklamcılık faaliyetlerini yürütürken büyük kolaylık sağlar. Dijitalleşme ve B2B sürecinde başarılı bir B2B dijital reklamcılık için hedef kitle, içerik ve içeriğin tanıtım şekli çok önemlidir.

Dijitalleşme ve Müşteri Davranışlarındaki Değişimler

Ürünlerin kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi göreceğini ve talep yaratacağını belirleyen bir etken de onun yeterli tanıtılmasıdır. Günümüz iş dünyasında dijital ortam üzerinden yapılan tanıtımların daha etkili olduğu görülmektedir. Bu açıdan işletmelerin kendilerini gösterebilmesi ve iş potansiyelini artırabilmesi için B2B dijital platform ve reklamcılık araçlarını çok etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Dijitalle geçiş sürecinde sosyal medyanın gücü tartışılamaz bir gerçektir. Sosyal medyayı etkin kullanan işletmelerin ürünlerini hedef kitlelere daha kolay ve hızlı ulaştırabildiği bilinmektedir. Bununla birlikte ürün yerleştirme gibi dijital reklamcılık uygulamaları da işletmeler için önemli bir fark yaratmaktadır.

B2B reklamcılık uygulamalarının başarısı için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Doğru pazarlama stratejisi bu püf noktalarının başında gelmektedir. Bir işletmenin hedef kitlesini tanıması dijital reklamcılık faaliyetlerini yürütürken büyük kolaylık sağlar. Dijitalleşme ve B2B sürecinde başarılı bir B2B dijital reklamcılık için hedef kitle, içerik ve içeriğin tanıtım şekli çok önemlidir.

Dijitalleşme ve Müşteri Davranışlarındaki Değişimler

İşletmeler açısından müşteri davranışlarındaki değişimleri etkileyen birçok önemli değişken bulunmaktadır. Tüketici söz konusu olduğunda yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal-kültürel durum en önemli etkenler arasındadır. Bununla birlikte, günümüzde dijitale geçiş süreci de müşteri davranışları üzerinde etkili olmaya başlamıştır.

Öncelikle müşterinin istediği yerde istediği ürüne online ulaşabiliyor olması büyük kolaylık sağlamaktadır. Buna ek olarak, e-ticaret uygulamaları müşteriler için de birçok alternatif bulabileceği bir mecra haline gelmektedir.

Dijitale geçişin müşteri davranışlarındaki değişime etkisi ürün arayışının yanı sıra güvenlik arayışında da ortaya çıkar. Müşteriler satın alma davranışını gerçekleştirirken bunu güvenli bir ortamda sağlama beklentisi içindedir.

Dijitalleşme ve B2B sürecine bakıldığında pandemi dönemi B2B e-ticaret işlemlerinin artmasına sebep olmuştur. Dünya çapında B2B hacminin B2C’ye göre daha büyük olduğu vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak, daha güvenilir ve hızlı ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi gibi yenilikler dijitalleşme ve B2B için önemli aşamalardır. Ayrıca, dijitale hızlı bir geçiş sürecinde B2B faaliyetlerini yürüten yaş grubu da etkili olmaktadır.

Ağırlıklı işlem yapan Y kuşağının da bu hacmi artırdığı gözlenmektedir. Bu nedenle, B2B özelinde firmaların dijital etkinliklerini artıracak modeller ve platformlar kurgulanmasına yönelik planları büyük önem taşır.

Sadakat programları da dönüşüm sürecinin bir parçası olarak öne çıkmakta. Müşterilerin markalara olan bağlılığını artırmak, alışveriş sıklıklarını ve miktarlarını teşvik etmek için sadakat programları kritik bir rol oynamaktadır. Dijitalleşme sayesinde, müşterilere özel sadakat programları ve teklifler sunarak onları daha özel hissettirmek ve böylece marka sadakatini pekiştirmek mümkün hale gelmiştir. Dijital sadakat programları aynı zamanda işletmelere, müşteri davranışları ve tercihleri hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı da sunar. Bu bilgiler, müşteri deneyimini kişiselleştirmek ve sürekli olarak iyileştirmek için kullanılabilir.

Siz de 360DRC Marketing’in sunmuş olduğu çözümlerin keşfetmek için demo sürümümüzü deneyebilirsiniz. Bu sayede dijital dönüşüm sürecinde markamızın sizlere nasıl bir değer katabileceğini ilk elden deneyimleyebilirsiniz.

İlgili Yazı

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yasaklı ve izinli tüm pazarlarda deneyimliyiz. 
 • Detaylı ve şeffaf raporlar ile KPI’larınızı takip ederiz. 
 • Segment yönetiminde uzmanız. 
 • Entegre bağlılık programlarının yaratıcısıyız. 
 • Hem yerli hem de globaliz. 
 • Yüksek teknolojiyi insan odaklı kullanılırız.
 • Sizinle ödüllerimize yenilerini ekleyebiliriz.

Çözüm Yollarımız​

Kaynaklar

Bizi Takip Edin

Email: 360drc@360drcmarketing.com
Telefon:
+948 256 347 9680
İş Başvuruları İçin: hr@360drcmarketing.com

Adres:
Merkez Ofis: Brandium R5 Blok D: 91 Ataşehir – İstanbul 34758
ABD Ofis: 21390 market ST suite 200 San Francisco, CA, 94102

Bizden Haberdar Olun!